A A A _Drukuj

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

« powrót
10.05 2019

„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”

 

Nr sprawy: Sz-351-090/2019

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”.

 

Ogłoszenie w BZP:  Ogłoszenie nr 546344-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – 10.05.2019 r.

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –10.05.2019 r.

  3. Załączniki nr 1-6 do SIWZ – 10.05.2019 r.

  4. Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – 10.05.2019 r.

  5. Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna lokalizacji – 10.05.2019 r.

  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 23.05.2019 r.

  7. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 23.05.2019 r.
  8. Załącznik nr 1 do WYJAŚNIEŃ – 23.05.2019 r.

  9. Nowy Załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie sprzętu oferowanego w ramach zamówienia (po modyfikacji) 

  10. Informacja z otwarcia ofert – 30.05.2019 r.

 

UWAGA! - Termin składania ofert 30.05.2019 r. do godziny 10:00.

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron