A A A _Drukuj

Rejestracja dzienników pokładowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 69).

I Wymagane dokumenty(załączniki wymagane do wniosku)

Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego

II Opłaty

rejestracja – opłata skarbowa 26 zł

III Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IV Uwagi

Dziennik pokładowy nabywa we własnym zakresie zainteresowany.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron