A A A _Drukuj

Przepisy prawa miejscowego

1. Przepisy graniczne

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej./ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 , poz. 2704 .
Pobierz plik w formacie PDF.

2. Przepisy lokalne

Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. Poz. 906.

Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. o sprostowaniu błędu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 23 marca 2020 r. Poz. 1538.

3. Przepisy lokalne pozostałych Urzędów Żeglugi Śródlądowej określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju na śródlądowych drogach wodnych:

 1. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
  Pobierz plik w formacie PDF
 2. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
  Pobierz plik w formacie PDF
 3. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu
  Pobierz plik w formacie PDF
 4. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
  Pobierz plik w formacie PDF
 5. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  Pobierz plik w formacie PDF
projektowanie stron SSI - projektowanie stron