A A A _Drukuj

Pobierz mapy

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRÓDLĄDOWYCH ELEKTRONICZNYCH MAP NAWIGACYJNYCH (IENC)

 I. Każdy może bezpłatnie korzystać z Elektronicznych Śródlądowych Map Nawigacyjnych (IENC) dla celów poglądowo – informacyjno – nawigacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z map IENC dla innych celów niż wskazany.

II. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z map IENC oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości w aplikacjach przeznaczonych do przeglądania map IENC lub prowadzenia nawigacji.

III. Kopiowanie i edytowanie zawartości map IENC oraz ewentualne późniejsze utrwalanie I rozpowszechnianie skopiowanej/edytowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

IV. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w mapach IENC mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.

V. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o mapy IENC.

 

POKRYCIE OBSZARU DZIAŁANIA CENTRUM RIS MAPAMI IENC

 

Mapy opracowane zostały w standardowym formacie *.000 dla aplikacji ECDIS.

Opublikowane śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (IENC - ang. Inland Electronic Navigational Chart) dla obszaru objętego usługami informacji  rzecznej (RIS) na Dolnej Odrze przygotowane zostały w oficjalnym formacie  plików, przystosowanym do obsługi przez śródlądowe systemy zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej (Inland ECDIS - ang. Inland Electronic Chart Display & Information System). Do oglądania zawartości map (IENC) niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie obsługujące dany format plików w standardzie 2.3.

Jednocześnie informujemy, że producenci systemów Inland ECDIS udostępniają darmowe specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przeglądanie map (IENC) również na komputerach osobistych, przenośnych itp.

Oprogramowanie można pobrać ze strony:  SevenCs   lub 

 

 WYKAZ MAP DO POBRANIA

 

Pobierz wszystkie mapy w formacie *.zip IENC_05022020 (pobierz mapy)

Pojedyncze komórki map dostępne są w tabeli poniżej.

 

Nazwa komórki

Data publikacji

Rzeka

KM

Tereny zabudowane

P17OD695
(pobierz mapę)

2019-07-19 Odra 695,0-703,9 Ognica

Widuchowa

P17OD704
(pobierz mapę)

2019-07-19 Odra

Odra Zach

704,0-709,9

0,0-5,7

Marwice

Friedrichsthal

P17OD710
(pobierz mapę)

2019-07-19 Odra Wsch

Odra Zach

710,0-714,9

15,8-11,2

Dolna Odra

Gartz

P17OD715
(pobierz mapę)

2019-07-19 Odra Wsch

Odra Zach

715,0-719,9

11,3-16,5

Gryfino

Mescherin

P17OD720
(pobierz mapę)

2019-07-19 Odra Wsch

Odra Zach

720,0-724,9

16,6-21,5

Żabnica

Dębce

Łubnica

P17OD725
(pobierz mapę)

2019-07-19 Odra Wsch

Odra Zach

725,0-729,9

21,6-26,4

Radziszewo

Moczyły

Siadło Dln

P17OD730
(pobierz mapę)

2018-10-09 Regalica

Odra Zach

730,0-734,9

26,5-29,9

Szczecin

Siadło Dln

Kurów

P17OD735
(pobierz mapę)

2020-02-05 Regalica

Odra Zach

735,0-737,9

30,0-33,3

Szczecin

Ustowo

P18OD738
(pobierz mapę)

2020-02-05 Regalica

Odra Zach

738,0-740,6

33,4-36,6

Szczecin

P18OD741
(pobierz mapę)

2019-10-16 Regalica

j. Dąbie

740,7-741,6 Szczecin

Czarna łąka

Lubczyna

 

Śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne na dalszą podróż po stronie niemieckiej można podbrać z:

https://www.elwis.de/DE/dynamisch/IENC/

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron