A A A _Drukuj

Komisja Egzaminacyjna ADN

Termin egzaminu na świadectwo eksperta ADN - 2018


Komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej informuje, że najbliższy termin egzaminu na świadectwo eksperta ADN odbedzie się w dniu:

- 27.04.2018 r.

Kolejne terminy egzaminów:

- 08.06.2018 r.

- 05.10.2018 r.

- 07.12.2018 r.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron