A A A _Drukuj

Komisja Egzaminacyjna ADN

Termin egzaminu na świadectwo eksperta ADN - 2019


Komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej informuje, że najbliższy termin egzaminu na świadectwo eksperta ADN odbedzie się w dniu:

- 22.02.2019 r.

Kolejne terminy egzaminów:

- 07.06.2019 r.

- 08.11.2019 r.

- 13.12.2019 r.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron