A A A _Drukuj

Komisja Egzaminacyjna ADN

L.p.

Termin egzaminu

Rodzaj egzaminu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu

Termin weryfikacji wniosków przez komisję

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Limit uczestników egzaminu

 

28.05.
2021 r.

ADN podstawowy

-

-

15:00

15

 

11.06.
2021 r.

ADN podstawowy

-

-

15:00

15

 *Osoby, które złożyły wcześniej wnioski, a egzamin w wybranym terminie nie odbył się, proszone są o potwierdzenie obecności w nowo wyznaczonym terminie.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron