A A A _Drukuj

Przepisy prawne

Wykaz aktów prawnych istotnych dla wdrożenia RIS

Kwestie związane z wprowadzeniem RIS na drogach wodnych śródlądowych uwarunkowane są zarówno przepisami europejskimi, jak i narodowymi. Wśród ogólnoeuropejskich wytycznych wskazać należy przede wszystkim następujące dokumenty:

Dodatkowo jako źródła regulacji należy wskazać standardy realizacji kluczowych technologii RIS wprowadzane przez tzw. Grupy Ekspertów RIS – możliwe do pobrania ze strony internetowej www.ris.eu.   Wśród polskiego ustawodawstwa obszar projektu jest regulowany przede wszystkim przez:


 Dokumentacja przygotowawcza

projektowanie stron SSI - projektowanie stron