A A A _Drukuj

Wnioski do pobrania

 

DRUKI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH

ZAŁÓG STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

 1. Wniosek o wydanie żeglarskiej książeczki pracy
  (Pobierz DOC)
 2. Druk świadectwa zdrowia
  (pobierz DOC)
 3. Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP
  (pobierz DOC)
 4. Prośba o wpis,weryfikację żeglarskiej książeczki pracy
  (pobierz DOC)
 5. Wniosek o wydanie/wymianę patentu/świadectwa
  (pobierz DOC)
 6. Wyciąg pływania
  (pobierz PDF)
 7. Zaświadczenie potwierdzające 3-miesięczną praktykę pływania (dotyczy patentu stermotorzysty) - par. 17 pkt. 3
  (pobierz PDF)
 8. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikowanego na patent, przeprowadzanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
  (pobierz PDF)
 9. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej
  (pobierz plik PDF)
 10. Wniosek o dopuszczenie do ezaminów na świadectwo eksperta ADN
  (pobierz plik PDF) (pobierz plik DOC)
 11. Formularz do personalizacji
  (pobierz DOC)
 12. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu przeprowadzanego przez Terenową Komisję Egzaminacyjną
  (pobierz PDF)
 13. Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego
  (pobierz DOC)
 14. Wniosek o wystawienie książki kontrolnej oleju
  (pobierz PDF)
 15. Wniosek o wydanie patentu
  (pobierz plik PDF) (Pobierz plik DOC)
 16. Podanie o wydanie zaświadczenia o wymianę patentu kapitana kl B na kapitana kl A
  (pobierz PDF)

DRUKI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

 1. Wniosek o dokonanie zmiany w dokumencie rejestracyjnym statku
  (pobierz DOC)
 2. Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 3. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 4. Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 5. Wniosek o dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 6. Wniosek o nadanie Jednolitego Europejskiego Numeru Identyfikacyjnego (ENI)
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 7. Wniosek o przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 8. Wniosek o odnowienie, przedlużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 9. Wniosek o przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 10. Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 11. Wniosek o przeprowadzenie pomiaru statku
  (pobierz DOC), (pobierz PDF),
 12. Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 13. Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa pomiarowego
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 14. Wniosek o wydanie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 15. Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 16. Wniosek o wydanie uzupełniajacego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 17. Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 18. Wniosek o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 19. Wniosek o wpis statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródladowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF), 
 20. Wniosek o zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC)
  ,
 21. Zaświadczenie o przynalności statku do Żeglugi Reńskiej
  (pobierz DOC)
 22. Wniosek o przedłużenie świadectwa ADN
  (pobierz DOC)
 23. Wniosek o wydanie świadectwa ADN
  (pobierz DOC)
 24. Wniosek o wydanie tymczasowego świadectwa ADN
  (pobierz DOC)
 25. Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa ADN
  (pobierz DOC)
 26. Wniosek o odnowienie, przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF)
 27. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
  (pobierz PDF)
 28. Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej
  (pobierz DOC), (pobierz PDF)

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron