A A A _Drukuj

Projekt EMMA

Urząd Żeglugi Śródlądowej w międzynarodowym partnerstwie, realizuje flagowy projekt Unii Europejskiej EMMA. Głównym zdaniem a zarazem celem jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. Projekt jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Partnerzy projektu EMMA:

• Port w Hamburgu (Marketing) – Port of Hamburg Marketing

• Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

• Województwo Kujawsko-Pomorskie

• Miasto Bydgoszcz

• Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

• Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum)

• Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych (Federation of German Inland Ports)

• Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii (Chamber of Commerce and Industry Eastbrandenburg)

• Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics)

• Avatar Logistics (Szwecja)

• Królewski Instytut ICT (Victoria Swedish ICT)

• Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration)

• Forum Morskie (Maritime Forum)

• Szwedzka Administracja Morska (Swedish Maritime Administration)

• Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych (Finish Waterway Association)

• Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia)

• LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti (Lahti Region Development LADEC Ltd.)

• Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipeda Shipping Research Center)

• Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie (Klaipeda Science and Technology Park)

• Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority)

• Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie (Klaipeda State Seaport Authority)

 

Do priorytetów UŻŚ możemy zaliczyć:

  Celem projektu jest podnoszenie konkurencyjności transportu wodnego poprzez redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystaniu nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych Odry.

Dlatego też aktywność UŻŚ skupi się na następujących działaniach:

- współpraca z interesariuszami projektu na płaszczyźnie regionalnej i krajowej

- lobbing na rzecz poprawy konkurencyjności Żeglugi Śródlądowej na rzece Odrze na poziomie centralnym

- udział w spotkaniach partnerskich oraz warsztatach tematycznych

- promocja projektu, jego celowości i korzyści dla jego beneficjentów

- wsparcie merytoryczne realizacji strategicznych zadań w ramach projektu.

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron