Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skargw sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową na podstawie poniższych aktów prawnych:

  1. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. z 2013 r. poz. 1014)
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską.
  4. Prawa pasażerów statków.
  5. Streszczenie przepisów -  PL   EN  DE

 


 

SPRAWOZDANIE

dotyczące realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

 

W okresie od dnia 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r. do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.

 

PEŁNA TREŚĆ SPRAWOZDANIA: LINK


 

SPRAWOZDANIE

dotyczące realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

 

W okresie od dnia 01 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.

 

PEŁNA TREŚĆ SPRAWOZDANIA: LINK


 

SPRAWOZDANIE

dotyczące realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

 

W okresie od dnia 10 września 2013 r. do 31 maja 2015 r. do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.

 

PEŁNA TREŚĆ SPRAWOZDANIA: LINK

 


Kontakt:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
Tel: 91 43 40 279
Fax: 91 43 40 129
e-mail: sekratariat@szczecin.uzs.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 7.30 do 15.30.

 


SPRAWOZDANIE

dotyczące realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

 

W okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r. do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową.

 

PEŁNA TREŚĆ SPRAWOZDANIA: LINK