A A A _Drukuj

Podmioty upoważnione

Organ inspekcyjny może powierzyć wykonanie określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom.
Podmiot upoważniony przekazuje wyniki z wykonanych czynności inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

W takim przypadku opłata za wykonanie tych czynności stanowi przychód wykonującego je podmiotu.

 

PODMIOTY UPOWAŻNIONE

Lp

Nazwa podmiotu upoważnionego

Zakres upoważnienia

1

Polski Rejestr Statków 

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

<<< zobacz upoważnienia >>>

2

Bureau Veritas                  

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

3

Československý Lloyd   

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Organ inspekcyjny może odstąpić od przeprowadzenia w całości lub w części inspekcji technicznej, jeżeli z dokumentu wydanego przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską wynika, że statek spełnia całkowicie lub częściowo wymagania techniczne.

 

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

 

  1.               Polski Rejestr Statków                 <<< zobacz dokument >>>
  2.                Lloyd's Register of Shipping
  3.                                  Germanischer Lloyd
  4.                                       Bureau Veritas
  5.           Registro Italiano Navale
  6.                       Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny


Podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych:

Uwaga!

Poniższe podmioty upoważnione są do wykonywania przeglądów technicznych statków innych niż podlegających inspekcji technicznej.

1.  Polski Rejestr Statków – Szczecin, ul. Św. Ducha 5/3 U, tel. 91-81-09-280;

 

            
2.          Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

(statki przeznaczone wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji –  o mocy silnika powyżej 75 kW): 

Marcinkowski Andrzej - 605-073-220

Szklarz Kazimierz - 606-730-719

Zadrąg Wojciech – Szczecin, 601-485-398 

3.          Ceskoslovensky Lloyd, – 70-880 Szczecin, ul. Bałtycka 22n tel. 48-666-200-606,

                                  tel./fax: 91-46-32-221, Dariusz Nowak;

4. Zdzisław Moryń – tel. 513-927-564;

5. Kazimierz Szklarz – tel. 606-730-719.

 

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron