A A A _Drukuj

Świadectwa pomiarowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2010 nr 115 poz. 772)

I Statki podlegające wydaniu świadectwa pomiarowego

Statek żeglugi śródlądowej przeznaczony do przewozu ładunków, statek pasażerski, holownik, pchacz i lodołamacz oraz inny statek nieprzeznaczony do przewozu ładunków o długości większej niż 20 m podlegają obowiązkowi pomiarowemu.

Statek inny niż wyżej wymieniony  może być zaopatrzony w świadectwo pomiarowe na wniosek armatora.


II Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

  • zaświadczenie z pomiaru statku
  • poprzednie świadectwo pomiarowe (jeżeli statek takowe posiada)

III Terminy ważności świadectwa pomiarowego

Na podstawie zaświadczenia z pomiaru statku dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje świadectwo pomiarowe na okres nie dłuższy niż 15 lat.

IV Opłaty

  • świadectwo pomiarowe dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków - 150 zł
  • świadectwo pomiarowe dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków - 100 zł
  • wtórnik świadectwa pomiarowego - 60 zł


V Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI Uwagi

Podstawę do wydania świadectwa pomiarowego stanowią kopie dokumentów wymienionych powyżej lub wyciągi z tych dokumentów.

Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.
Wysokość opłat za poszczególne czynności pomiaru statku określa załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 115, poz. 772 )

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron