A A A _Drukuj

Według zagadnień

 CZEŚĆ I  PRZEPISY OGÓLNE

Przepisy ogólne


CZEŚĆ II  PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWY STATKÓW, WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU

 

Wymagania dotyczące budowy statków

Prześwit bezpieczny, wolna burta i podziałki zanurzenia

Właściwości manewrowe

Urządzenia sterowe

Sterówka

 

Wymogi dotyczące budowy maszyn

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych

Urządzenia i instalacje  elektryczne

Wyposażenie

Bezpieczeństwo na stanowiskach roboczych

Pomieszczenie dla załogi

Urządzenia grzewcze, do gotowania i chłodnicze zasilane paliwem

Instalacje gazu płynnego dla celów gospodarczych

 

Pokładowe oczyszczalnie ścieków

 

 CZĘŚĆ III  PRZEPISY SZCZEGÓLNE

 

Przepisy szczególne  dotyczące statków pasażerskich


Wymagania szczególne dla żaglowych statków pasażerskich niepływających po Renie (Rejon R)

 

Przepisy szczegółowe dla jednostek przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone

Przepisy szczegółowe dla urządzeń pływających

Przepisy szczególne dotyczące łodzi roboczych

Przepisy szczególne dotyczące tradycyjnych jednostek pływających

 

Przepisy szczególne dotyczące statków morskich

 

Przepisy szczególne dotyczące statków rekreacyjnych

 

Przepisy szczególne dotyczące kontenerowców

 

Przepisy szczególne dotyczące jednostek dłuższych niż 110 m

Przepisy szczególne dla statków o dużej prędkości

Przepisy szczególne dotyczące jednostek wyposażonychw urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej  lub niższej niż 55 stopni C

 

Przepisy szczególne dotyczące statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi

 

CZĘŚĆ IV   PRZEPISY PRZEJŚCIOWE   

 
Przepisy przejściowe w odniesieniu do jednostek pływających po Renie (rejon R)

 

Przepisy przejściowe dla jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza rejonem R

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKRETNYCH URZĄDZEŃ UŻYWANYCH NA POKŁADZIE

 

Sygnały bezpieczeństwa

 

Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

 

Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych w żegludze śródlądowej

 

Wymogi dotyczące badania instalacji i działania radarowych instalacji nawigacyjnych i wskaźników skrętu w żegludze śródlądowej

 

Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania sprzętu AIS śródlądowego w żegludze śródlądowej

 

Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania tachografów w żegludze śródlądowej

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORMY TECHNICZNEJ

 

Eksperci i osoby kompetentne

 

Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych

 

Montaż płyt nakładkowych na kadłubie

 

Minimalna wskazana prędkość naprzód, właściwości hamowania oraz właściwości ruchu wstecz

 

Zdolność wykonania manewru omijania i właściwości zwrotu

 

Pomiary hałasu

 

Odpowiednie środki pomocnicze do obserwacji strefy ograniczonej widoczności

 

Instalacje do gromadzenia zużytego oleju

 

Specjalne kotwice o obniżonej masie

 

Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe

 

Prędkość sterowania statku poruszającego się siłą własnego napędu

 

Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego

 

Zastosowanie wymagań rozdziału 19

 

Szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się

 

Wytzymałość wodoszczelna okien

 

System instrukcji bezpieczeństwa

 

Odpowiednie przeciwgazowe urządzenia ostrzegawcze

 

System sprzęgania i urządzenia sprzęgające przeznaczone dla jednostek przemieszczających lub przemieszczanych w zestawach sztywnych

 

Zbirniki paliwa na urządzeniach pływających

 

Statki rekreacyjne

 

Próba pływalności, przegłębienia i stateczności rozdzielonych części statku

 

Wyposażenie statków, które muszą być eksploatowane zgodnie ze standardami S1 i S2

 

Stosowanie przepisów przejściowych

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron